Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2604 Esas 2009/10223 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2604
Karar No: 2009/10223
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2604 E.  ,  2009/10223 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 04/11/2008
  NUMARASI : 2008/1315-2008/1307

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz harcının yattığı tarih itibariyle karar, temyiz edene 27.11.2008 tarihinde tebliğ edildiği halde temyiz dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra 19.01.2009 tarihinde verilip kaydettirilmiştir. Süre aşımı bakımından temyiz dilekçesinin (REDDİNE), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.                     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At