Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2605 Esas 2009/10219 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2605
Karar No: 2009/10219
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2605 E.  ,  2009/10219 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/11/2008
  NUMARASI : 2008/1000-2008/1380

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlunun icra mahkemesine başvurusu tahrifat iddiasına dayalı olup, borca itiraz niteliğindedir. Seçilen takip şekline göre bu itirazın icra müdürlüğüne yapılması zorunludur.
  O halde, mahkemece, başvurunun yanlış mercie yapıldığından reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek sonuca gidilmesi isabetsiz ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru kararın onanması uygun görülmiştir.
  SONUÇ  : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 14,00 TL onama harcının mahsubuna bakiye 1,60 TL harcın temyiz edenden alınmasına, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At