Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2608 Esas 2009/10163 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2608
Karar No: 2009/10163
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2608 E.  ,  2009/10163 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 26/05/2008
  NUMARASI : 2008/462-2008/441

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 27.10.2008 tarih, 15309/18461 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı İş Bankasının takibe konu ettiği 22.1.2004 yevmiye tarihli ve 542 yevmiye nolu ipotek akdi, borçlu M..'ya ait taşınmaz için kurulduğu bu akit tablosunda aynen " M. E.. firmasının T.İş Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri, özellikle Foça şubesine karşı, doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere 100.000.000 TL bedelle 1.derecede T.İş.Bankası A.Ş. lehine ipotek edildiği" görülmektedir.
  Bu durumda, alacaklı lehine doğmuş faiz ve sair tüm giderler 100.000.000 TL'lik sınır kapsamında bulunmaktadır. Bu miktarı aşan kısım yönünden şikayetçinin 1.sırada haciz alacaklısı olmasıda gözetilerek şikayetin kabulü gerekirken, sözkonusu ipoteğin karz ipoteği kabul edilip yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olup kararın bu gerekçe ile bozulması gerekir iken onandığı anlaşılmakla şikayetçi vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
  SONUÇ : Şikayetçi vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Dairemizin 27.10.2008 tarih 2008/15309-18461 karar sayılı onama kararının kaldırılarak, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At