Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2612 Esas 2009/10205 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2612
Karar No: 2009/10205
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2612 E.  ,  2009/10205 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/11/2008
  NUMARASI : 2008/496-2008/950

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklının faturaya dayalı olarak borçlu aleyhine genel haciz yolu ile başlattığı icra takibine karşı, borçlunun süresinde icra dairesine dilekçe vererek borca itiraz ettiği ve akdi ilişkiyi kabul etmediği görülmektedir. Fatura İİK.nun 68/1.maddesinde öngörülen nitelikte bir belge sayılmadığından alacağın varlığı genel mahkemede yargılamayı zorunlu kılmaktadır.
  O halde mahkemece, alacaklının isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.  
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At