Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2617 Esas 2009/10202 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2617
Karar No: 2009/10202
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2617 E.  ,  2009/10202 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 15. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 08/05/2008
  NUMARASI : 2008/259-2008/421

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 20.10.2008 tarih, 14760-17784 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde öne sürülen zamanaşımı iddiası hakkında İİK'nun 71.maddesinde herhangi bir süre öngörülmemiş bulunmasına, düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK. nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından İİK.nun 366. ve HUMK.nun 442. maddeleri uyarınca (REDDİNE), takdiren 190,40 TL para cezasının ve tahsil edilen 28,90 TL ilam harcının mahsubu ile kalan 3,40 TL harcın karar düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir yazılmasına, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At