Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2622 Esas 2009/10323 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2622
Karar No: 2009/10323
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2622 E.  ,  2009/10323 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 15. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/11/2008
  NUMARASI : 2008/992-2008/1077

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İlamsız takibe konu edilen 29.12.2003 keşide tarihli belge süresinde muhatap bankaya ibraz edilmediği için çek niteliğinde değildir. Borç doğuran hukuki ilişki ve borç da alacaklı tarafından kabul edilmediğinden İİK'nun 68/ı maddesinde yazılı belge niteliği taşımayan bu belgeye dayanılarak ilamsız takip yapılamaz.
  Açıklanan nedenlerle alacaklı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulü ile inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At