Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2704 Esas 2009/10290 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2704
Karar No: 2009/10290
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2704 E.  ,  2009/10290 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/10/2008
  NUMARASI : 2008/628-2008/918

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  Borçlu A. M..'in imzaya yapmış olduğu itiraz üzerine, alacaklı vekili 27.10.2008 tarihli celsede, bu borçlu yönünden imza itirazını kabul ettiklerini beyan ettiğinden, açık kabul karşısında imza itirazının kabulü ile adı geçen borçlu yönünden takibin iptali yerine, durdurulmasına karar verilmesi doğru değildir.
  Diğer taraftan, bu borçlu yönünden itiraz kabul edildiğine göre, takip sebebi ile  araç üzerine konulan haczin de kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile sonuca gidilmesi de isabetsizdir. 
  SONUÇ :Borçlu A. M..'in temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At