Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2740 Esas 2009/10501 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2740
Karar No: 2009/10501
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2740 E.  ,  2009/10501 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Aksaray İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 24/12/2008
  NUMARASI : 2008/28-2008/461

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan icra takibinde, örnek 10 numaralı ödeme emrinin 11/01/2008 tarihinde borçluya tebliğ olunduğu, borçlu vekili tarafından 21/01/2008 tarihli dilekçe ile icra mahkemesi nezdinde imzaya  ve borca itiraz edildiği görülmektedir.
  İİK.nun 168/4.maddesi gereğince imzaya itirazın, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine sunulması zorunludur. Somut olayda ise yukarıda açıklandığı üzere itiraz süresinde yapılmamıştır. Bu durumda mahkemece itirazın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.  
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At