Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2769 Esas 2009/10563 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2769
Karar No: 2009/10563
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2769 E.  ,  2009/10563 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 19/12/2008
  NUMARASI : 2008/272-2008/1281

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Mahkemece tesis edilen asıl kararda, daha önce verilen kararlarının devam edip etmeyeceği yönünde bir hüküm oluşturulmaz ise, ara kararları asıl kararın kesinleşmesine kadar hüküm ifade eder. Somut olayda. Ankara 6. Aile Mahkemesi'nin 2005/324 esas sayılı dosyası üzerinden 21.06.2005 tarihinde oluşturulan ara kararı ile 21.04.2005 tarihi itibariyle 400.TL tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Alacaklı tarafından bu tedbir nafakasının takip konusu yapıldığı, bilahare 6.Aile Mahkemesince 2005/324 E.-2006/681 K. sayılı asıl davaya ilişkin olarak verilen kararın hüküm kısmında tedbir nafakasının devam edip etmeyeceği yönünden bir karar verilmediğinden, bu kararın kesinleşme tarihi olan 22.10.2007 tarihine kadar tedbir nafakasının tahsiline devam olunur. Mahkemece seçilen bilirkişi raporunda kesinleşme tarihi itibariyle alacaklının nafaka alacağının kalmadığı, kendisine 603,09.YTL.lik fazla bir ödeme yapıldığı belirlendiğinden ve rapor da olaya uygun olduğundan, bu rapor dikkate alınarak alacaklının yapmış olduğu şikayetin kısmen kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.   
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At