Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2792 Esas 2009/10639 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2792
Karar No: 2009/10639
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2792 E.  ,  2009/10639 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Küçükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/05/2008
  NUMARASI : 2008/522-2008/514

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Takip borçlusu M. K..'ın takipten önce öldüğü dosyaya sunulan veraset ilamından anlaşılmaktadır. 4.5.1978 gün 4/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ölü şahıs hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. Bu takibin aynı dosyada mirasçılara teşmili yolu ile de sürdürülmesi mümkün değildir. Bu durum kamu düzeni ile ilgili olup, şikayet süreye de tabi bulunmamaktadır. Mahkemece bu husus re'sen dikkate alınarak borçlu M. K.. hakkındaki takibin ve buna bağlı olarak da mirasçılarına yöneltilen takibin iptali yerine, yazılı gerekçe ile ilamın borçlu mirasçıları hakkında infazının mümkün olmayıp yeni bir ilam alınması gerektiğinden bahisle takibin iptaline karar verilmesi isabetsiz ve bu nedenle kararın bozulması gerekir ise de, sonuçta takip iptal edildiğinden bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.  
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 15.60.TL onama harcının temyiz edenden alınmasına, 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At