Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2798 Esas 2009/10652 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2798
Karar No: 2009/10652
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2798 E.  ,  2009/10652 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kadıköy 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 19/11/2008
  NUMARASI : 2008/1590-2008/1600

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Menfi tespit ilamlarının İİK.nun 72. maddesi gereğince kesinleşmeden takibe konulması mümkün bulunmamaktadır. İlamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabidir.
  Açıklanan nedenle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At