Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2804 Esas 2009/10637 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2804
Karar No: 2009/10637
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2804 E.  ,  2009/10637 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kadıköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/12/2008
  NUMARASI : 2008/819-2008/1638

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlu, icra mahkemesine başvurusunda hakkında yapılan Kadıköy 7. İcra Müdürlüğü'nün 2008/604 ve Kadıköy 8. İcra Müdürlüğü'nün 2008/5538 sayılı takip dosyalarından çıkarılan örnek 7 ödeme emirlerinin tebligatlarının usulsüz olduğunu ve her iki dosyadan gayrimenkullerine konan hacizlerin kaldırılmasını talep etmiştir.
  İcra mahkemesince verilen kısa kararda Kadıköy 7. İcra Müdürlüğü'nün 2008/604 sayılı dosya yönünden haczin kaldırılmasına karar verilmiş, gerekçeli kararda ise kısa kararda hükmolunmayan Kadıköy 8. İcra Müdürlüğü'nün 2008/5538 sayılı dosya yönünden de haczin kaldırılmasına karar verilmiştir. 10.04.1992 tarih 7/4 sayalı İBK. gereğince verilen kararlarla bağlı olunmaksızın farklılığın giderilmesini teminen bir karar verilmek üzere mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At