Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2813 Esas 2009/10645 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2813
Karar No: 2009/10645
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2813 E.  ,  2009/10645 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/12/2008
  NUMARASI : 2008/1124-2008/1250

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe başlandıktan sonra alacaklı tarafından İİK.nun 43/2.maddesi hükmüne göre, takip yolu değiştirilerek bu defa kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takibe geçilmiştir.  
  Bu tür takip yolunda borçlu tarafından yapılacak her türlü itiraz ve şikayetin aynı yasanın 172.maddesi hükmü uyarınca yasal 5 günlük süre içinde icra dairesine yapılması gerekir. İcra mahkemesine yapılan başvuru hukuki sonuç doğurmaz. Bu nedenle mahkemece,  esasa yönelik inceleme yapılarak hüküm tesisi isabetsiz ise de, sonuçta istem reddedildiğinden bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 15.60.TL onama harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At