Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2829 Esas 2009/10701 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2829
Karar No: 2009/10701
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2829 E.  ,  2009/10701 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 16. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 31/12/2008
  NUMARASI : 2008/1262-2008/1219

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Takip dosyasında aynı konuda 19.02.2008 tarihinde çıkarılan muhtıranın Ankara 16. İcra Mahkemesi'nin 20.03.2008 tarih ve 2008/210-215 E.K. sayılı kararıyla iptal edildiği, bilahare icra müdürlüğünce 24.11.2008 tarihinde bir kez daha aynı şekilde muhtıra çıkarıldığı anlaşılmaktadır.
  Mahkemece Ankara 16. İcra Mahkemesi'nin 20.03.2008 tarih ve 2008/210-215 E.K. sayılı ilamının kesinleşip kesinleşmediği, kesinleşmişse bu ilamla tespit edilen İİK.nun 361. maddesine göre işlem yapılabilmesi için gerekli koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak sonucuna gör karar vermek gerekirken eksik inceleme ile yazılı gerekçe ile hüküm kurulması isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At