Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2833 Esas 2009/10700 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2833
Karar No: 2009/10700
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2833 E.  ,  2009/10700 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 30/10/2008
  NUMARASI : 2008/124-2008/955

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  İİK.nun 170/3. maddesi gereğince borçlunun imzaya itirazının kabul edilmesi halinde, itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptali isabetsiz ve hükmün bu nedenle bozulması gerekmekle beraber bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından karar düzeltilerek onanmalıdır.
  SONUÇ   : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Ankara 3. İcra Mahkemesinin 30.10.2008 tarih ve 2008/124-955 sayılı kararının hüküm bölümünde yer alan “takibin iptaline” sözcüklerinin karar metninden çıkartılarak yerine “İİK.nun 170/3. maddesi gereğince takibin durdurulması” sözcüklerinin yazılmasına,mahkeme kararının düzeltilmiş bu şekli ile İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA),mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At