Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2847 Esas 2009/10704 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2847
Karar No: 2009/10704
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2847 E.  ,  2009/10704 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 10/06/2008
  NUMARASI : 2008/144-2008/252

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  Borçlu, icra mahkemesine başvurusunda, 7 örnek ödeme emri tebliğinin usulsüz yapıldığından bahisle, hakkındaki takipten 23.03.2008 tarihinde, aracı bağlandığında haberdar olduğunu, buna göre tebliğ tarihinin düzeltilmesini istemektedir.
  Takip dosyasındaki bilgi ve belgeler bu iddiayı doğrular nitelikte  olup, mahkemece ödeme emrinin tebliğ tarihinin 23.03.2008 tarihi olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, somut bilgilerle çelişir şekilde 25.03.2008 tarihi olarak düzeltilmesine dair karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At