Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2875 Esas 2009/10444 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2875
Karar No: 2009/10444
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2875 E.  ,  2009/10444 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bursa 4. İcra Mahkemesi
  TARİHİ : 04/06/2008
  NUMARASI : 2008/72-2008/351

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 16.12.2008 tarih, 18966/22145  sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Bursa 4. İcra Mahkemesinin 4.6.2008 tarih 2008/72-351 sayılı kararının taraflarca temyiz edilmesinden sonra, Dairemizde yapılan temyiz incelemesi üzerine Dairemizin 16.12.2008 tarih 2008/18966-22145 sayılı kararla bozulduğu anlaşılmış, incelemenin yukarıda dosya numarası yazılı dava ile ilgili kayıt ve belgeler esas alınarak yapıldığı, tetkik hakimi ve  heyetin Dairemizdeki notlarında tespit edilmiştir.
   Yapılan incelemede onama ilamının üst bölümüne "davacı SS ... Site  İşl.Koop'un alacaklı olarak yazılması gerekirken borçlu olarak yazılması davalı S. B..'in borçlu olmasına rağmen alacaklı olarak maddi hata sonucu dosya kapsamına uygun olmayacak biçimde yazıldığı anlaşılmakla; bu maddi hatanın temyiz incelemesi yapılan kararda (alacaklı, "SS ..Site İşl.Koop borçlu "S. B.." )olarak düzeltilmesine anılan hususun HUMK.nun 459.maddesi gereğince düzeltilen kararın alt bölümüne yazılmasına, 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At