Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2887 Esas 2009/10442 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2887
Karar No: 2009/10442
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2887 E.  ,  2009/10442 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Sakarya 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 30/12/2008
  NUMARASI : 2008/455-2008/496

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte borçlunun, emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasını istediği miktar 7.800,00.YTL olup, mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir. Alacaklı vekilinin temyizi bu miktar olup kararın temyiz kabiliyeti bulunduğundan, mahkemenin 09.01.2009 tarih ve 2008/455 E.  2008/496 K. sayılı temyiz isteminin ret kararı, doğru olmadığından, bu kararın oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildi.
  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
    Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 15.60. TL onama harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 12/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At