Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2900 Esas 2009/10615 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2900
Karar No: 2009/10615
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2900 E.  ,  2009/10615 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Reyhanlı İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 26/06/2008
  NUMARASI : 2008/56-2008/61

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 19.12.2008 tarih, 24808/22512  sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK. nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından İİK.nun 366. ve HUMK.nun 442. maddeleri uyarınca (REDDİNE), takdiren 190.40 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden  alınarak  hazineye gelir yazılmasına, 32.30. TL ilam harcı alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At