Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2924 Esas 2009/10584 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2924
Karar No: 2009/10584
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2924 E.  ,  2009/10584 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Mersin 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 15/10/2008
  NUMARASI : 2008/560-2008/516

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki her iki taraf vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  1- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE,
  2- Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,
  Davacı borçlu şirket, davada vekil ile temsil edilmiş ve talepte bulunmasına rağmen borçlu yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 2 nolu bendde yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At