Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2930 Esas 2009/10610 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2930
Karar No: 2009/10610
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2930 E.  ,  2009/10610 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Mersin 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 24/12/2008
  NUMARASI : 2008/512-2008/706

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından borçlu K. C.. aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçilmiş, A. C..'nin SSK emekli maaşına haciz konmuştur.
  A. C.. vekili icra mahkemesine başvurusunda; müvekkilinin K. C.. olmadığını, dayanak bonodaki imzanın davacıya ait bulunmadığını ileri sürerek takibin iptalini ve haczin kaldırılmasını istemiştir. Mahkemece nüfus kayıtları ve bonodaki imzaların davacıya ait imzalara benzemediği gerekçesiyle A. C.. aleyhine yapılan işlemlerin iptaline karar verilmiştir.
  İİK'nun 170.maddesinin 3.bendi yollaması ile 68/a maddesi uyarınca icra mahkemesi, yapacağı incelemede reddedilen imzanın borçluya ait olduğuna kanaat getirirse gereken kararı verebilir. Ancak icra hakimi bilirkişi incelemesi yaptırmadan inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına karar veremez. Mahkemece bu yön gözetilerek yöntemince bilirkişi incelemesi yaptırılarak varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At