Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/3154 Esas 2009/10692 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/3154
Karar No: 2009/10692
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/3154 E.  ,  2009/10692 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 4. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 02/12/2008
  NUMARASI : 2008/905-2008/1107

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde   temyizen tetkiki her iki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre her eki tarafın yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 14.0'ar TL onama harcın mahsubuna, bakiye 1.60'ar TL nin temyiz edenlerden alınmasına, 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At