Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/3162 Esas 2009/10687 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/3162
Karar No: 2009/10687
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/3162 E.  ,  2009/10687 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 07/11/2008
  NUMARASI : 2008/1381-2008/1401

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlu vekili müvekkili hakkında yapılan kambiyo takibine karşı yasal 5 günlük sürede icra mahkemesine başvurarak, ödeme emri tebligatının düzeltilmesini ve dayanak senedin kambiyo senedi vasfı bulunmadığından bahisle takibin iptalini talep etmiştir.
  Borçluya gönderilen ödeme emrindeki tebliğ tarihi olan 30.10.2008 tarihi dikkate alındığında, itiraz 4.11.2008 tarihinde yapıldığından, mahkemece itirazın süresinde yapıldığı gözetilerek, bonoya ilişkin itirazlar hakkında inceleme yapılıp bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile sadece tebliğin düzeltilmesine ilişkin  şikayeti olduğundan bahisle borçlu istemi hakkında red kararı verilmesi isabetsizdir.  
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At