Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/3168 Esas 2009/10678 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/3168
Karar No: 2009/10678
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/3168 E.  ,  2009/10678 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/10/2008
  NUMARASI : 2008/1335-2008/1364

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  TTK.nun 689/2. maddesi hükmüne göre; vadesi gösterilmemiş olan bono görüldüğünde ödenir. Bir başka anlatımla TTK.nun 690. maddesi göndermesiyle bonolarda uygulanması gereken TTK.nun 615/1. maddesi uyarınca bonoda vade gösterilmemiş ise görüldüğünde ödenmesi gereken bono olarak düzenlendiğinin kabulü zorunlu olup, aynı kanunun 616. maddesine göre de bu gibi bonoların tanzim tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödeme için ibrazı zorunludur.
  Somut olayda 26.03.2008 tanzim tarihli 240.000 YTL bedelli bonoda vade tarihi belirtilmemiş olup, bunun yerine teminat yazıldığı görülmüştür. Bonoda vade tarihi belirtilmediğinden yukarıda belirtilen yasa maddesi uyarınca, bono görüldüğünde ödenecek bonodur.
  Ayrıca senet üzerinde teminat ibaresi bulunması, hangi ilişkinin teminatı olduğu belirtilmediğinden, tek başına senedin teminat senedi olduğunu göstermez. Dolayisiyle senedin kambiyo vasfını da ortadan kaldırmaz. Bu durumda itirazın reddi yerine yazılı şekilde  karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At