Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/3170 Esas 2009/10730 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/3170
Karar No: 2009/10730
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/3170 E.  ,  2009/10730 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 05/11/2008
  NUMARASI : 2008/1367-2008/1380

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Takip dayanağı bono ....Haz.Giy.San.Ltd.Şti.lehine düzenlenmiştir. Senet arkasının incelenmesinde lehtarın cirosu ile ...Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti’ne ciro edildiği.onun cirosu ile N. K..'ya ve N. K..'nın cirosu ile de Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye geçtiği, bilahare takip yapan lehtara döndüğü görülmektedir. Borçluya karşı müracaat sorumlusu durumunda olan alacaklının, senedi ciro etmesi ve geriye ciro ile tekrar iktisap etmesi mümkün ise de, bu şekilde ciro ile bonoyu aldıktan sonra, kendisinin sorumlu olduğu kimselere müracaat borçlusu olarak başvurması mümkün değildir. Başka bir anlatımla geriye ciro ile bonoyu devralan ciranta (lehtar) bonoyu devretmeden önceki durumuna döner ve bu şekilde kimlere başvurma hakkı varsa onlara karşı takip yapma hakkına sahiptir. O halde alacaklı lehtar, bonoyu kendi cirosundan sonra eline geçiren şikayetçi borçlu ...Sağlık Hiz.Ltd. Şti'ni takip edemez. İİK.nun 170/a-son maddesi gereğince bir kabul de bulunmadığından takibin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At