Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/3188 Esas 2009/10658 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/3188
Karar No: 2009/10658
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/3188 E.  ,  2009/10658 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 9. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 13/11/2008
  NUMARASI : 2008/528-2008/1052

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  1) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;
  2) Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  Bilirkişi raporunda, fazla çalışma ücreti toplamı (asıl alacak) 15.595,25 YTL olması gerekirken, maddi hata sonucu 15.195,25 YTL olarak hesap edilmiştir.
  Mahkemece, maddi hesap hatası gözetilmeden eksik bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 2 no'lu bentte yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At