Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/3407 Esas 2009/10931 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 25.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/3407
Karar No: 2009/10931
Karar Tarihi: 25.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/3407 E.  ,  2009/10931 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Soma Sulh Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 26/11/2008
  NUMARASI : 2008/406-2008/739

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar ve alıcılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38. maddesinin b bendine göre "Avukat aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, teklifi reddetmek zorundadır."
  Somut olayda ..., alacaklılar .... ile ... vekili olarak görev yaptığı ve daha sonra da kesinleşen takip sonucu yapılan satışta, alıcılar ..... ve .... vekili olarak taşınmazı satın aldığı görülmektedir. Tapu kaydının incelenmesinden alıcılar .... ve ... satılan taşınmazda paydaş olmadıkları anlaşılmaktadır. Takip konusu alacak tutarları ve satışın yasal asgari limitlerin altında olamayacağı, her halükarda alacaklıların alacak tutarlarının ihale ile karşılanacak olması durumunda, davalılar arasında menfaat uyuşmazlığından söz edilemeyeceği, olsa olsa borçlular ile menfaat uyuşmazlığının olabileceği, ancak farklı vekillere sahip olunması nedeniyle bunun da sorun olmadığı, ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülen diğer hususlar da kanıtlanamadığından davanın reddi yerine aksi düşünce ile  yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ  : Alacaklılar ve alıcılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At