Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/5856 Esas 2009/10141 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/5856
Karar No: 2009/10141
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/5856 E.  ,  2009/10141 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/12/2008
  NUMARASI : 2008/124-2008/1330

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Ankara 8.İcra Mahkemesi'nin 18.12.2008 tarih ve 2008/124-1330 sayılı kararının süresi içinde borçlu vekili tarafından temyiz edilmesinden sonra borçlu vekili Av.A. İ..'in 06.05.2009 tarihli dilekçesi ile temyizden ve davadan feragat ettiği tespit edilmiştir.
  HGK'nun 20.09.1995 tarih ve 1995/12-661 E, ve 1995/763 K.sayılı kararında da benimsendiği üzere davadan ve temyiz isteminden feragat edilen durumlarda öncelikle davadan feragat hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin şikayetten (davadan) feragati hakkında bir karar verilmek üzere mahkeme kararının İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 08.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At