Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/6095 Esas 2009/10852 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/6095
Karar No: 2009/10852
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/6095 E.  ,  2009/10852 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/11/2008
  NUMARASI : 2008/662-2008/865

   Kayseri (3) İcra Mahkemesinin 25.11.2008 tarih ve 2008/662 - 865 sayılı kararının süresi içinde borçlular vekili ... ve ... tarafından temyiz edilmesinden sonra, adı geçen vekillerin vekalettten çekildikleri tesbit edilmiştir.
   Bu aşamadan sonra borçlular vekili olarak ... ve .... 4.5.2009 tarihli dilekçe ile davadan ve temyiz isteminden feragat ettiklerini bildirdikleri ancak gerek dilekçe ekinde gerekse dosya içinde adı geçen vekillere ait vekaletname bulunmadığı anlaşıldığından bu vekaletnamelerin birlikte gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At