Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/6400 Esas 2009/10143 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/6400
Karar No: 2009/10143
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/6400 E.  ,  2009/10143 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Yatağan İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/12/2008
  NUMARASI : 2008/25-2008/115

   Yatağan İcra Mahkemesinin 18.12.2008 tarih ve 2008/25-115 sayılı kararının taraf vekillerince temyiz edilmesinden aynı vekillerin 21.04.2009 tarihli dilekçeleri ile davadan ve temyiz isteminden feragat ettikleri incelenen vekaletnamelerinde davadan feragat yetkisinin mevcut olmadığı tesbit edildiğinden bu yetkileri haiz vekaletnamenin birlikte gönderilmesi için  dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 08.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At