Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/6781 Esas 2009/10888 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 21.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/6781
Karar No: 2009/10888
Karar Tarihi: 21.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/6781 E.  ,  2009/10888 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 05/02/2009
  NUMARASI : 2008/418-2009/121

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Ankara 11. İcra Mahkemesi'nin 05.02.2009 tarih ve 05.02.2009 tarih ve 2008/418 E 2009/121 K. sayılı kararının süresi içinde borçlu vekili ... tarafından temyiz edilmesinden sonra adı geçen vekilin 13.05.2009 tarihli kimliği tesbit ve tasdik edilmiş dilekçesi ile vekaletnamedeki yetkisine dayanarak temyiz isteminden feragat ettiği tesbit edilmekle temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz dilekçesinin feragat nedeniyle REDDİNE, 21.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At