Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/7526 Esas 2009/10873 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 21.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/7526
Karar No: 2009/10873
Karar Tarihi: 21.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/7526 E.  ,  2009/10873 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 20/01/2009
  NUMARASI : 2008/631-2009/18

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Ankara (2). İcra Mahkemesi'nin 20.01.2009 tarih ve 2008/631 - 2009/18 sayılı kararının süresi içinde borçlu vekili ... tarafından temyiz edilmesinden sonra adı geçen vekilin yetki belgesi verdiği .... 15.05.2009 tarihli dilekçesi ile davadan ve temyiz isteminden feragat ettiği tespit edilmiştir.
  HGK'nun 20.09.1995 tarih ve 1995/12-661 E, 1995/763 K. sayılı kararında da benimsendiği üzere davadan ve temyiz isteminden feragat edilen durumlarda öncelikle davadan feragat hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin davadan (şikayetten) feragat hakkında bir karar verilmek üzere mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 21.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At