Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/7873 Esas 2009/10679 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/7873
Karar No: 2009/10679
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/7873 E.  ,  2009/10679 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kayseri 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 22/01/2008
  NUMARASI : 2007/1029-2008/21

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
  Davacılar vekili Avukat O. N..'ın vekaletnamede bulunan feragat yetkisine binaen 11.05.2009 tarihli temyizden feragat dilekçesi gereğince temyiz talebinin (REDDİNE), 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At