Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/8728 Esas 2009/10014 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/8728
Karar No: 2009/10014
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/8728 E.  ,  2009/10014 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 10. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 22/08/2008
  NUMARASI : 2007/172-2008/712

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlu H. Ö.., ..İlçesi, .. Mahallesi, 56 ada, 21 parselde kayıtlı meskenine konulan haciz nedeniyle İİK.nun 82/12.maddesi hükmü uyarınca haczedilemezlik şikayetinde bulunmaktadır.
  İcra mahkemesince, borçlunun aynı taşınmaza ilişkin iki ayrı takip dosyası ile konulan hacizlerin kaldırılmasına yönelik istemleri nedeniyle açtığı iki ayrı şikayetin birleştirilmesine karar verilmesine karşın, birleştirilen 2007/3220 sayılı takip dosyasındaki haczin kaldırılması ile ilgili hüküm kurmadığı görülmektedir.
  Anılan eksikliğin giderilmesini teminen kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ  :Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının yukarıda açıklanan nedenlerle kabulü ile mahkeme kararının İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına,   07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At