Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/9216 Esas 2009/11029 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 25.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/9216
Karar No: 2009/11029
Karar Tarihi: 25.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/9216 E.  ,  2009/11029 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/02/2009
  NUMARASI : 2009/77-2009/256

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Ankara 2.İcra Müdürlüğü'nün 2008/17053 sayılı dosyasında takibe dayanak yapılan kredi sözleşmesinde, . .. asıl borçlu, ...  ... ile diğer borçlular müşterek ve müteselsil kefil durumundadır. Anılan dosyada borçlu ... alacaklıya ödediği miktar nedeniyle, diğer borçluların borcun ne miktarından sorumlu oldukları hususu sıfatları gözetildiğinde yargılamayı gerektirir. Bu nedenle alacaklı ...  ..., ödediği miktar için borçlular hakkında genel haciz yolu ile takip yapması yerinde değildir.
  Bu durumda, İİK.nun 68.maddesinde öngörülen ve mücerret borç ikrarını içeren nitelikte bir belgeye dayanmadan alacaklının itirazın kaldırılması isteminde bulunması mümkün olmayıp, istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir.  
  SONUÇ :Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At