Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/9252 Esas 2009/10499 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/9252
Karar No: 2009/10499
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/9252 E.  ,  2009/10499 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Şişli 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 01/07/2008
  NUMARASI : 2007/1511-2008/743

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklının genel haciz yolu ile başlattığı takibe yönelik olarak, takipte borçlu sıfatı bulunmayan ve taraf olmayan üçüncü kişinin, icra mahkemesine başvurarak, ihalesi yapılan araç üzerinde rehin hakkı sahibi olduklarını, takipte borçlu şirketin yanlış gösterildiğini, daha sonra taleple düzeltildiğini, ıslah ile tarafın değiştirilemeyeceğini, ayrıca borçlu şirket vekilinin vekaletnamesinde yetkisi olmadığı halde takibin yapıldığı tarihte itiraz haklarından feragat ederek takibi kesinleştirdiğini belirterek, kamu düzenine aykırı tüm takip işlemlerinin iptaline karar verilmesini talep ettiği görülmektedir.
  Takipte taraf olmayan üçüncü kişinin, taraf olmadığı icra takibinin ve bu dosyada yapılan takip işlemlerinin, dolayısıyla borçlunun mallarına konulan haczin iptalini isteme hakkı bulunmadığından mahkemece, istemin aktif husumet yokluğu nedeni ile reddi gerekirken işin esasının incelenerek yazılı gerekçe ile şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At