Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/9656 Esas 2009/10672 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/9656
Karar No: 2009/10672
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/9656 E.  ,  2009/10672 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Erdemli İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 05/06/2008
  NUMARASI : 2008/57-2008/72

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İcra takibine konu edilen borcun kaynaklandığı kredi sözleşmesi "adiyen" düzenlendiği için, borçlunun sözleşmede yazılı adresine gönderilen ödeme emrinin tebliğ edilemediği hallerde 7201 Sayılı Kanunun 35/son maddesinin uygulanması mümkün değildir. Ancak, aynı madde hükmüne göre (....kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına ve ticaret sicillerine....) bildirilen adreslere gönderilen tebligatın adresten ayrılındığı için yapılamaması halinde, değiştirilen adres bu yerlere bildirilmediği takdirde muhataba doğrudan 35.madde uygulanarak tebligat yapılabilir.
  Alacaklı .......... statüsüne rağmen kamu bankası statüsünü korumakla tebligat kanunun 35/son maddesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlardandır. (HGK.nun 5.7.2006 T 2006/12-378 E sayılı kararı) Bu durumda borçluya Tebligat Kanununun 35.maddesi uyarınca yapılan tebligat geçerli olacağından usulsüz tebligata ilişkin şikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At