Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2010/13546 Esas 2010/26358 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2010Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2010/13546
Karar No: 2010/26358
Karar Tarihi: 09.11.2010


12. Hukuk Dairesi         2010/13546 E.  ,  2010/26358 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 7. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 30/03/2010
  NUMARASI : 2010/188-2010/327

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapılarak karar verilmiş, bozma ile kesinleşen hususların yeniden temyiz sebebi yapılmasına usul hükümleri elvermemiş bulunmasına ve temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz sebeplerinin reddiyle bozma gereğine ve usule uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 17,15 TL onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 09/11/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın