Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/11208 Esas 2015/19431 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/11208
Karar No: 2015/19431
Karar Tarihi: 13.07.2015


12. Hukuk Dairesi         2015/11208 E.  ,  2015/19431 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
  Borçlu vekili ile alacaklı vekilinin davadan vazgeçme ve vazgeçmeyi kabule ilikin beyanlarını içerir dilekçe sundukları ancak, vekillerin kimlik tespitinin yapılmadığı görülmekle, kimlik tespiti yapılarak birlikte gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 13.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın