Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/19571 Esas 2015/19426 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/19571
Karar No: 2015/19426
Karar Tarihi: 13.07.2015


12. Hukuk Dairesi         2015/19571 E.  ,  2015/19426 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı mahallinden Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  İnceleme konusu karar, direnmeye ilişkin olup, dosyanın görevli Hukuk Genel Kurulu'na gönderilmek üzere Yargıtay Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesine, 13.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın