Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/22442 Esas 2017/13831 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/22442
Karar No: 2017/13831
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Hukuk Dairesi         2016/22442 E.  ,  2017/13831 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  ... 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/10 Esas-2015/35 Karar sayılı yetkisizlik kararına ilişkin dosyanın kesinleşme tarihini gösterir şekilde aslının veya okunaklı ve onaylı suretinin gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın