Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2017/3357 Esas 2017/13861 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3357
Karar No: 2017/13861
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Hukuk Dairesi         2017/3357 E.  ,  2017/13861 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 08.02.2017 tarih, 2016/9589 E., 2017/1517 K. sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Mahkemenin gerekçeli kararının, Dairemizin onama ilâmının ve alacaklının karar düzeltme dilekçesinin tüm borçlulara veya varsa vekillerine tebliğ edilerek, yasal karar düzeltme süresinin geçmesi beklendikten sonra, tebligat mazbataları ile birlikte gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At