Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2017/4943 Esas 2017/13936 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4943
Karar No: 2017/13936
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Hukuk Dairesi         2017/4943 E.  ,  2017/13936 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 13/02/2017 tarih, 2016/10737 E. - 2017/1838 K. sayılı Daire ilamının tashihen tetkikinin davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Yargıtay ilamı, kararın düzeltilmesini isteyene 30/03/2017 tarihinde tebliğ edildiği halde karar düzeltme dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra, 11/04/2017 tarihinde verilip kaydettirilmiştir.
  Karar düzeltme dilekçesinin süre aşımı bakımından (REDDİNE), 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın