Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/314 Esas 2019/11625 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/314
Karar No: 2019/11625
Karar Tarihi: 02.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/314 E. , 2019/11625 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın dosyası Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Dairemizin 14.05.2019 tarih ve 2018/314 ilgi sayılı yazısıyla şikayetçi idarenin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü 25.12.2015 tarih ve 866636 Sayılı 89/1 haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesinin onaylı okunaklı suretinin istendiği ancak farklı evraklar gönderildiği görülmüş olmakla;
  Şikayetçi idarenin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü ... Merkez Muhasabe Müdürlüğünce gönderildiği belirtilen 25.12.2015 tarih ve 866636 sayılı 89/1 haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesinin okunaklı ve onaylı örneğinin temin edilerek çok acele gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At