Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/8682 Esas 2019/11385 Karar
Karar Dilini Çevir:
12. Hukuk Dairesi 2018/8682 E. , 2019/11385 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki dahili davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  Şikayetçi ihale alıcısının icra mahkemesine başvurusunda; ortaklığın giderilmesi suretiyle yapılan 31/01/2017 tarihli ihalede, ihale konusu taşınmazı aldığını, KDV'nin % 8 oranında tahakkuk ettirilmesi gerektiğini ileri sürerek bu yöndeki talebinin reddine dair 20/02/2017 tarihli müdürlük işleminin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince, şikayetin kabulü ile 20/02/2017 tarihli icra müdürlüğü kararının

  Üyelik Paketleri

  Tüm programlar tek bir abonelikle sınırsız hizmetinde.

  Güncellemeler otomatik yüklenir.

  Tüm ProgramlarAylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  400 / Ay
  Detayları Göster Üyeliği Başlat

  Tüm Programlar6 Aylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  ₺2400
  2000
  Kazancınız 400 TL
  Detayları Göster Üyeliği Başlat