Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/9084 Esas 2019/11584 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/9084
Karar No: 2019/11584
Karar Tarihi: 01.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/9084 E. , 2019/11584 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın dosyası Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
  Şikayet dilekçesinin, mahkemenin gerekçeli kararının ve temyiz dilekçesinin borçlu ... vekiline tebliğ edilip yasal temyiz süresinin geçmesi beklendikten sonra verilmesi halinde, temyiz dilekçesi ve tebliğ mazbatası ile birlikte gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın