Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/1974 Esas 2019/11756 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1974
Karar No: 2019/11756
Karar Tarihi: 02.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/1974 E. , 2019/11756 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanun’a Muhalefet


  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  1- Sanık ... hakkında İİK’nın 345/a maddesine aykırılık suçundan kurulan hükme yönelik incelemede,
  Suça konu davanın 24/04/2016 tarihli celsesinde sanık hakkında verilip tefhim olunan MAHKUMİYET kararı üzerine, temyiz dilekçesinin 04/11/2016 tarihinde gönderildiği anlaşıldığından;
  Sanığın, tefhim olunan kararı, CMUK'nun 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra temyiz etmesi nedeniyle temyiz isteminin, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca tebliğnameye aykırı olarak REDDİNE,
  2- Sanıklar ..., ... ve ... hakkında İİK’nın 333/a maddesine aykırılık suçundan ve sanıklar ... ve ... hakkında İİK’nın 345/a maddesine aykırılık suçundan kurulan hükümler bakımından,
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 02/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At