Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/2204 Esas 2019/11755 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2204
Karar No: 2019/11755
Karar Tarihi: 02.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/2204 E. , 2019/11755 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık


  Yerel Mahkemeceverilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Şikayetçi vekilinin şikayet dilekçesinde belirttiği ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/58 Esas sayılı tasarrufun iptali davasının dosya sureti ve ... 22. İcra Ceza Mahkemesi’nin 2015/87, 2015/88, 2015/91, 2015/92, 2015/93, 2015/94 Esas sayılı dava dosyalarının suretleri getirtilip kesinleşip kesinleşmedikleri sorularak, ve bu davalara konu taşınmazların, şikayete konu taşınmazlar ile aynı taşınmazlar olup olmadığı tespit edilip, aynı taşınmaz olmaları durumunda davanın reddine karar verilmesi, dava konusu taşınmazlardan farklı taşınmazlar olmaları durumunda ise ilgili tapu kayıtları ve resmi satım sözleşmeleri getirtilerek, muvazaanın tespiti açısından bu taşınmazlarda keşif yapılıp gerçek değerleri tespit edilip satış bedeli arasında fahiş bir fark olup olmadığının belirlenmesi ve müteakiben taşınmazın alacaklıyı zarara uğratma kastıyla yapılıp yapılmadığının belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 02/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At