Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3256 Esas 2019/11558 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3256
Karar No: 2019/11558
Karar Tarihi: 01.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3256 E. , 2019/11558 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek


  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltme suçunun oluşabilmesi için aciz belgesi alınması şart olmayıp alacaklıların alacağını alamadığını ispat etmesi halinde suçun oluşacağı, sanığa ait 18 adet araca haciz konulduğundan bu araçların değerinin borcu karşılayacak miktarda olup olmadığı araştırılarak sonuca göre satış işleminin alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapılıp yapılmadığının tartışılmasının gerektiği,
  Bunun ynısıra muvazaalı olduğu iddia edilen taşınmaz satışlarından elde edilen paranın akıbeti araştırılarak taşınmazın muvazaalı olarak devredildiğinin iddia edilmesi karşısında ,taşınmazın satış tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı saptanarak taşınmazlardan elde edilen paranın herhangi bir borç ödemesinde kullanıp kullanmadığı, borç ödenmiş ise ilgili takip dosyaları getirtilerek, bu borçların muvazaalı ya da hayali olup olmadıklarının tespit edilmesi, taşınmaz satışından elde edilen paraların herhangi bir banka veya sosyal güvenlik kurumlarına olan borcun ödenmesine sarf edilmiş ise bu durumun ilgili yerlere sorularak sonuca göre şikayete konu taşınmazların satışının alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapılıp yapılmadığı hususunda sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi,
  Kabule göre de; beraat eden sanık lehine vekalet ücreti verilmemesi,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekili ile sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 01/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At