Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3272 Esas 2019/11912 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3272
Karar No: 2019/11912
Karar Tarihi: 03.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3272 E. , 2019/11912 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  Şikayetçi vekili dilekçesinde, borçlu şirketin taşındığı öğrenilen adresine hacze gidildiğinde haciz adresinde sanığın yeğeni olan ...'ın faaliyette bulunduğunun belirtilmesine karşın adreste borçlu şirketin reklam tabelası bulunduğu, borçlu şirket adına basılı kartvizitlerin olduğu, sanığın şirketi adına kayıtlı aracın adreste bulunduğu ve bu sebeple sanığın mal kaçırmak amacıyla şirket merkezini üçüncü bir adres olarak gösterip eski adresinde muvazaalı olarak faaliyetine devam etmek suretiyle alacaklıyı zarara uğrattığı iddiasıyla şikayette bulunduğunun anlaşılması karşısında; öncelikle borçlu şirkete ait araçlar üzerine bu dosyaya ilişkin borcundan dolayı haciz tatbik edilmekle, araçlar üzerinde başka haciz, rehin bulunup bulunmadığı sorulup, takyidat var ise araçların değeri ile üzerindeki tüm hacizli ve rehinli alacakların karşılanmasından sonra bu dosya borcu için alacaklıyı tatmin edecek bir miktar paranın kalıp kalmadığı saptanıp, aracın değerinin borcu karşılamadığının anlaşılması halinde ise, borçlu şirketin yeğeni ...a devredilip devredilmediği, devredilmiş ise alacaklıları zarara uğratmak maksadıyla yapılıp yapılmadığı hususlarının saptanabilmesi için her iki firmaya ait defter ve belgeler üzerinde karşılaştırmalı şekilde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre hukuki durumun takdiri yerine,eksik kovuşturma ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 03/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At